Phu Prabhat Historical Park: 17.731464, 102.357760