Wine Society Pub & Restaurant: 17.401993, 102.804721