สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี: 17.410596, 102.778465