สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี: 17.428676, 102.815895