สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี: 17.415123, 102.787549